طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه if conj به فارسی if conj یعنی چه

if conj


اگر،چنانچه ،هر گاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها