طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه if he were به فارسی if he were یعنی چه

if he were


اگراو بنابود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها