معنی و ترجمه کلمه if he wishes to be a به فارسی if he wishes to be a یعنی چه

if he wishes to be a


اگرمى خواهد کسى بشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها