معنی و ترجمه کلمه if it is inconvenient for you به فارسی if it is inconvenient for you یعنی چه

if it is inconvenient for you


اگر براى شما( اسباب ) زحمت است زحمت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها