معنی و ترجمه کلمه if one book cost 5 rials به فارسی if one book cost 5 rials یعنی چه

if one book cost 5 rials


اگر يک کتاب 5 ريال بيرزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها