معنی و ترجمه کلمه if so به فارسی if so یعنی چه

if so


در صورت مثبت ،اگر هست ،اگر چنين است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها