طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه if thou wert به فارسی if thou wert یعنی چه

if thou wert


اگر تو بودى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها