معنی و ترجمه کلمه if به فارسی if یعنی چه

if


ايا،خواه ،هرگاه ،هر وقت ،اى کاش ،کاش ،اگر،چنانچه ،(مج).شرط،حالت ،تصور،بفرض
کامپيوتر : فرمانIF

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها