طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه igneous magma به فارسی igneous magma یعنی چه

igneous magma


مواد مذاب و گازى داخل زمين که در اثر تبلور و سخت شدن
عمران : سنگهاى اذرين را بوجود اورده اند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها