معنی و ترجمه کلمه igneous rock به فارسی igneous rock یعنی چه

igneous rock


سنگ خروجى ،سنگ اذرين
عمران : سنگ اذرين
معمارى : سنگ اتشفشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها