معنی و ترجمه کلمه ignite به فارسی ignite یعنی چه

ignite


محترق کردن يا شدن ،اتش کردن ،اتش زدن ،روشن کردن ،گيراندن ،اتش گرفتن ،مشتعل شدن
علوم مهندسى : مشتعل کردن يا شدن
علوم نظامى : محفظه حامل باروت مشتعل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها