معنی و ترجمه کلمه ignition analyzer به فارسی ignition analyzer یعنی چه

ignition analyzer


علوم مهندسى : اسيلوگراف کنترل احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها