معنی و ترجمه کلمه ignition battery به فارسی ignition battery یعنی چه

ignition battery


علوم مهندسى : باطرى سيستم جرقه زنى
الکترونيک : باترى استارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها