طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition by incandescence به فارسی ignition by incandescence یعنی چه

ignition by incandescence


علوم مهندسى : احتراق التهابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها