معنی و ترجمه کلمه ignition coil به فارسی ignition coil یعنی چه

ignition coil


علوم مهندسى : کويل اتومبيل
الکترونيک : کويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها