طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition condition به فارسی ignition condition یعنی چه

ignition condition


علوم مهندسى : حالت احتراق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها