معنی و ترجمه کلمه ignition distributer به فارسی ignition distributer یعنی چه

ignition distributer


علوم مهندسى : دلکو مقسم جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها