طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignition over voltage به فارسی ignition over voltage یعنی چه

ignition over voltage


علوم مهندسى : فشار قوى براى سيستم جرقه زنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها