معنی و ترجمه کلمه ignition spark gap به فارسی ignition spark gap یعنی چه

ignition spark gap


علوم مهندسى : فاصله جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها