طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignobility به فارسی ignobility یعنی چه

ignobility


فرومايگى ،رذالت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها