طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignoramus به فارسی ignoramus یعنی چه

ignoramus


شخص کاملا بى سواد،جاهل ،ادم نادان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها