طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignorance of law به فارسی ignorance of law یعنی چه

ignorance of law


قانون ـ فقه : جهل به قانون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها