طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ignore به فارسی ignore یعنی چه

ignore


ناديده پنداشتن ،صرفنظر کردن ،تجاهل کردن ،ناديده پنداشتن ،چشم پوشيدن ،رد کردن ،بى اساس دانستن ،برسميت نشناختن
علوم مهندسى : چشم پوشى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها