طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ileitis به فارسی ileitis یعنی چه

ileitis


(طب )اماس ايلئون ،اماس روده دراز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها