طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه iliac به فارسی iliac یعنی چه

iliac


)ilial(وابسته به استخوان لگن خاصره ،سرينى ،حرقفى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها