معنی و ترجمه کلمه ill advisedly به فارسی ill advisedly یعنی چه

ill advisedly


ازروى بى احياطى ،غير عاقلانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها