طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ill gotten به فارسی ill gotten یعنی چه

ill gotten


با وسايل غير مشروع بدست امده ،نا مشروع ،حرام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها