معنی و ترجمه کلمه ill health به فارسی ill health یعنی چه

ill health


ناخوشى ،ناتندرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها