معنی و ترجمه کلمه ill humour به فارسی ill humour یعنی چه

ill humour


بدخلقى ،بد خويى ،بد طبعى ،کج خلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها