طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ill humoured به فارسی ill humoured یعنی چه

ill humoured


بد خو،،بد خلق ،کج طبع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها