معنی و ترجمه کلمه ill informed به فارسی ill informed یعنی چه

ill informed


بى اطلاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها