معنی و ترجمه کلمه ill-fated به فارسی ill-fated یعنی چه

ill-fated


بدبخت ،بيطالع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها