طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه illegibly به فارسی illegibly یعنی چه

illegibly


بطور غيرخوانا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها