معنی و ترجمه کلمه illegitimacy به فارسی illegitimacy یعنی چه

illegitimacy


نامشروعى ،نادرستى ،غير مشروعى ،حرامزادگى
قانون ـ فقه : حرامزادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها