طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه illegitimately به فارسی illegitimately یعنی چه

illegitimately


بطور حرامزاده ،بطور نادرست ،بطور نامشروع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها