طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه illegitimation به فارسی illegitimation یعنی چه

illegitimation


نامشروعى ،نادرستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها