طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه illiberal به فارسی illiberal یعنی چه

illiberal


بى گذشت ،کوته فکر،متعصب ،مخالف اصول ازادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها