معنی و ترجمه کلمه image conversion equipment به فارسی image conversion equipment یعنی چه

image conversion equipment


علوم مهندسى : دستگاه مبدل تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها