معنی و ترجمه کلمه image of interference به فارسی image of interference یعنی چه

image of interference


علوم مهندسى : تصوير انترفرنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها