معنی و ترجمه کلمه image response به فارسی image response یعنی چه

image response


پاسخ تصوير
علوم مهندسى : رفتار فرکانس تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها