طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه imaginal به فارسی imaginal یعنی چه

imaginal


)imaginable(تصور کردنى ،قابل تصور،انگاشتنى ،قابل درک ،وابسته به تصورات و پندارها،تصورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها