طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه imagination به فارسی imagination یعنی چه

imagination


پندار،تصور،تخيل ،انگاشت ،ابتکار
روانشناسى : تخيل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها