طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه imbue به فارسی imbue یعنی چه

imbue


خوب رنگ گرفتن ،خوب نفوذ کردن ،رسوخ کردن در،اغشتن ،اشباع کردن ،ملهم کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها