طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه immediate knowledge به فارسی immediate knowledge یعنی چه

immediate knowledge


روانشناسى : معرفت بيواسطه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها