معنی و ترجمه کلمه immediately به فارسی immediately یعنی چه

immediately


فورا"،بدون واسطهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها