معنی و ترجمه کلمه immediately به فارسی immediately یعنی چه

immediately


فورا"،بدون واسطه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها