معنی و ترجمه کلمه immediately به فارسی immediately یعنی چه

immediately


فورا"،بدون واسطه


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها