معنی و ترجمه کلمه immediately به فارسی immediately یعنی چه

immediately


فورا"،بدون واسطه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها