طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه immersed in thinking به فارسی immersed in thinking یعنی چه

immersed in thinking


غرق انديشه ،فرورفته در فکر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها