معنی و ترجمه کلمه immiscibly به فارسی immiscibly یعنی چه

immiscibly


بطور اميزش ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها