معنی و ترجمه کلمه immundity به فارسی immundity یعنی چه

immundity


ناپاکى ،پليدى ،مصون ،ازاد،محفوظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها