معنی و ترجمه کلمه impale به فارسی impale یعنی چه

impale


چهار ميل کردن ،بر چوب اويختن ،سوراخ کردن ،احاطه کردن ،محدود کردن ،ميله کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها