معنی و ترجمه کلمه imperceptible به فارسی imperceptible یعنی چه

imperceptible


ديده نشدنى ،غير قابل مشاهده ،جزئى ،غير محسوس ،تدريجى ،نفهميدنى ،درک نکردنى
روانشناسى : نامحسوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها